„HIV/AIDS: bez apdraudējuma aprūpes darbā”

Mērķis: Mazināt HIV izplatību, padziļinot zināšanas par HIV infekcijas slimību, tās norisi, transmisijas veidiem un sevis aizsardzības metodēm darba ikdienā, kā arī veicinot toleranci pret HIV inficētiem cilvēkiem.

Mērķauditorija: Speciālisti – medicīniskās un sociālās aprūpes speciālisti (vidējā līmeņa praktiķi, t.sk. medmāsas un ārsta palīgi, sociālie aprūpētāji, dienas, krīžu centru un patversmju darbinieki).

Dalībnieku skaits: līdz 20 personām.

Semināra norise: 8 astronomiskās st....

Info ievietota: 19:51 / 21.10.2016
„Kaitējuma mazināšanas programmas darbinieku ievadkurss”

Dalībnieki – kaitējuma mazināšanas programmu vadītāji un darbinieki, kuri ikdienā kontaktējas ar klientiem.

Programmu var adaptēt pašvaldību vadītājiem un sociālā darba organizatoriem

Apmācību programmas mērķi –

  • dot izpratni par kaitējuma mazināšanas programmu būtību un darbības pamatprincipiem;
  • sniegt zināšanas par narkotiku lietošanu un ar to saistītām infekciju slimībām;  
  • uzlabot praktiskās...
Info ievietota: 20:15 / 21.10.2016
„Tuberkuloze, HIV infekcija, riska grupas – izpratne par problēmu, holistiska pieeja”

Mērķis: Mazināt  tuberkulozes un HIV izplatību, padziļinot zināšanas par  tuberkulozi ,HIV infekciju, dubultinfekciju  , to norisi, transmisijas veidiem un sevis aizsardzības metodēm darba ikdienā, kā arī padziļinot izpratni par  augstam inficēšanās riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām .

Uzlabot saskarsmes prasmes darbā ar klientiem , kurus skar TB un/vai HIV. 

Mērķauditorija: Speciālisti medicīniskās un sociālās aprūpes jomā (vidējā līmeņa praktiķi, t.sk. medmāsas un ārsta palīgi,...

Info ievietota: 20:38 / 21.10.2016
„Atkarību profilakse”

Apmācību programmas mērķi :

  • dot izpratni par atkarību fenomenu;
  • dot izpratni par atkarības psiholoģiskajiem, sociālajiem, bioloģiskajiem aspektiem;
  • dot zināšanas par profilakses mērķiem, veidiem;
  • dot zināšanas par profilakses metodēm. 

Mērķauditorija: Speciālisti – sociālie darbinieki un pedagogi, aprūpētāji, psihologi, probācijas darbinieki, kā arī citi speciālisti, kuri savā darbā saskaras ar psihoaktīvo vielu atkarīgiem...

Info ievietota: 20:39 / 21.10.2016