„HIV/AIDS: bez apdraudējuma aprūpes darbā”

Mērķis: Mazināt HIV izplatību, padziļinot zināšanas par HIV infekcijas slimību, tās norisi, transmisijas veidiem un sevis aizsardzības metodēm darba ikdienā, kā arī veicinot toleranci pret HIV inficētiem cilvēkiem.

Mērķauditorija: Speciālisti – medicīniskās un sociālās aprūpes speciālisti (vidējā līmeņa praktiķi, t.sk. medmāsas un ārsta palīgi, sociālie aprūpētāji, dienas, krīžu centru un patversmju darbinieki).

Dalībnieku skaits: līdz 20 personām.

Semināra norise: 8 astronomiskās st....

Info ievietota: 19:51 / 21.10.2016
„Kaitējuma mazināšanas programmas darbinieku ievadkurss”

Dalībnieki – kaitējuma mazināšanas programmu vadītāji un darbinieki, kuri ikdienā kontaktējas ar klientiem.

Programmu var adaptēt pašvaldību vadītājiem un sociālā darba organizatoriem

Apmācību programmas mērķi –

 • dot izpratni par kaitējuma mazināšanas programmu būtību un darbības pamatprincipiem;
 • sniegt zināšanas par narkotiku lietošanu un ar to saistītām infekciju slimībām;  
 • uzlabot praktiskās...
Info ievietota: 20:15 / 21.10.2016
„Tuberkuloze, HIV infekcija, riska grupas – izpratne par problēmu, holistiska pieeja”

Mērķis: Mazināt  tuberkulozes un HIV izplatību, padziļinot zināšanas par  tuberkulozi ,HIV infekciju, dubultinfekciju  , to norisi, transmisijas veidiem un sevis aizsardzības metodēm darba ikdienā, kā arī padziļinot izpratni par  augstam inficēšanās riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām .

Uzlabot saskarsmes prasmes darbā ar klientiem , kurus skar TB un/vai HIV. 

Mērķauditorija: Speciālisti medicīniskās un sociālās aprūpes jomā (vidējā līmeņa praktiķi, t.sk. medmāsas un ārsta palīgi, sociālie aprūpētāji, dienas, krīžu centru un patversmju darbinieki).

Dalībnieku skaits: līdz 20 personām.

Semināra norise: 6 astronomiskās st.

Noslēgumā: MC „Izaugsme” apliecinājums par dalību 8 akad. st seminārā.

Kursu vada:

Ruta Kaupe /MBA/ - Biedrības "DIA+LOGS" valdes priekšsēdētāja, RTU, Rīgas Biznesa Institūta biznesa vadības maģistrante. 14 gadu praktiska pieredze kaitējuma mazināšanas programmu vadīšanā, jaunu pakalpojumu ieviešanā un aizstāvniecības darbā.

Agita Sēja - Biedrības "DIA+LOGS", mobilās vienības programmas koordinatore.

Sociālā darba maģistre,  geštaltterapeite.13  gadu  praktiska pieredze darbā ar narkotiku lietotājiem.

TB medicīnas jomas speciālists : Evita Biraua - LIC

Kursa struktūra: Teorija. Interaktīvas nodarbības ar lomu spēlēm. Praktiski piemēri. Individuāli ieteikumi.

Semināra uzdevumi:

Sniegt zināšanas par  TB un HIV/AIDS bioloģiskajiem aspektiem, izplatību un profilaksi;

Padziļināt izpratni par infekcijas riskam pakļautām iedzīvotāju  grupām

Izprast holistikas pieejas nozīmi

Uzlabot praktiskās komunikācijas iemaņas darbā ar klientiem

Semināra programma

Semināra atklāšana, iepazīšanās, zināšanu pašnovērtējums (tests)

 • Kas notiek Latvijā – statistika, fakti, tendences. TB epidemioloģija Latvijā, riska grupas
 • Ko Jūs zināt par TB? Kas ir TB un kā saslimst ar TB? MĪTI UN FAKTI PAR TB.
 • TB un HIV infekcijas,  biomedicīniskie aspekti, transmisijas ceļi, profilakse
 • Riska grupas. Infekcijas riskam pakļauto iedzīvotāju  grupu raksturojums
 • Holistiska pieeja - medicīniskie, sociālie, psiholoģiskie aspekti, resursi
 • Klientu ar aizdomām par TB identificēšana. Ieguvumi no agrīnas TB diagnozes un ārstēšanas, kontaktu izmeklēšanas pēc aktīvas TB pacienta atklāšanas. Intensificēta TB gadījumu atklāšana personu, kuras injicē narkotikas un HIV inficēto vidē.
 • TB ārstēšanas un HIV ārstēšanas principi. Piesaiste ārstēšanai. Nosūtīšanas algoritms.
 • TB: vides un personīgie aizsardzības pasākumi. Klepus etiķete. Lomu spēle
 • Komunikācija  ar marginālo sabiedrības daļu - lomu spēles, gadījumu analīzes
  • komunikācijas pamatprincipi un specifika
  • saruna ar klientu (konsultēšana)

Pēc-tests, Kopsavilkums/ Semināra novērtējums

Semināra izmaksas: 650,- EUR (organizācija, pasniedzēji, kafijas pauze, izdales materiāli) + papildus: ceļa izdevumi degvielai.

Semināru organizē un vada:

Mācību centrs IZAUGSME (Biedrība DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS)

Satekles iela 2C, LV-1050, Rīga; tel/fax +371 67243101

e-pasts: dialogs@diacentrs.lv;  mājas lapa: www.diacentrs.lv

Vairāk informācijas:  Ruta Kaupe, valdes priekšsēdētāja, mob. +371 29412855

Info ievietota: 20:38 / 21.10.2016
„Atkarību profilakse”

Apmācību programmas mērķi :

 • dot izpratni par atkarību fenomenu;
 • dot izpratni par atkarības psiholoģiskajiem, sociālajiem, bioloģiskajiem aspektiem;
 • dot zināšanas par profilakses mērķiem, veidiem;
 • dot zināšanas par profilakses metodēm. 

Mērķauditorija: Speciālisti – sociālie darbinieki un pedagogi, aprūpētāji, psihologi, probācijas darbinieki, kā arī citi speciālisti, kuri savā darbā saskaras ar psihoaktīvo vielu atkarīgiem...

Info ievietota: 20:39 / 21.10.2016