Kopš mācību centra, kā struktūrvienības reģistrēšanas, novadīti apmācību semināri:

 • "Ar asinīm nododamo (HIV, C,B hepatīti) infekciju profilakse", lekciju cikls Rīgas mācību iestādēs (100 nodarbības), 2019.
 • "Līdzaudžu izglītošana” Izglītojoša darbnīca skolu jaunatnei par seksuāli reproduktīvo veselību, HIV/AIDS un atkarībām 2019.g. 4.-5. aprīlis, Ogre
 • "Seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšana", lekciju cikls Ogres novada mācību iestādēs (40 nodarbības), 2019.
 • "Ar asinīm nododamo (HIV, C,B hepatīti) infekciju profilakse", lekciju cikls Rīgas mācību iestādēs (75 nodarbības), 2018.
 • "Līdzaudžu izglītošana" Izglītojoša darbnīca skolu jaunatnei par seksuāli reproduktīvo veselību, HIV/AIDS un atkarībām 2018.g. 8.-9.nov., Ogre
 • "Seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšana", lekciju cikls Ogres novada mācību iestādēs (40 nodarbības), 2018.
 • "Kā izstrādāt Biznesa plānu?" (krievu val.) medicīnas iestāžu mācību centru vadītājiem (Ukraina, Moldāvija u.c.), sadarbībā ar PVO Latvijas TB mācību un izpētes centru, 10.07.2018
 • "Līdzaudžu izglītošana" Izglītojoša darbnīca skolu jaunatnei par seksuāli reproduktīvo veselību, HIV/AIDS un atkarībām 2018.g. 1.-2. marts, Ogre
 • "Ar asinīm nododamo (HIV, C,B hepatīti) infekciju profilakse", lekciju cikls Rīgas mācību iestādēs (75 nodarbības), 2017.
 • "Seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšana", lekciju cikls Ogres novada mācību iestādēs (40 nodarbības), 2017.
 • "Atkarību ietekme uz garīgo veselību" - izglītojošs seminārs pedagogiem, izglītības iestāžu psihologiem un sociālajiem darbiniekiem, 2017.g. 8., 9.nov., 26., 27.okt., Jēkabpils
 • "HIV/AIDS un TB: bez apdraudējuma aprūpes darbā", 2017.gada 2. oktobris, Tukums
 • "Draudzīgs atbalsts HIV-pozitīvam cilvēkam" Profesionālās pilnveides programma darbam ar stigmatizētajām pacientu grupām, 2017.g. 17.-18. augusts
 • "Aktualitātes HIV jomā", 2016.gada decmbris, Bauska"Apmācīt-Prasme" /Train – the – trainer/, 2016.gada 2., 6.septembrī, Rīga
 • "Cilvēkresursu vadība sociālā darba iestādēs", 2016. gada 9.martā, Liepāja
 • "HIV profilakse skolu jaunatnei", 2015.gada decembrī, lekciju/nodarbību cikls, Ogre
 • "Intervēšana. Motivācija. Psiholoģiskā pašaizsardzība", 2015. gada 11.novembrī, Rīga
 • "Badiju līdzīgs-līdzīgam atbalsta pakalpojuma HIV inficētajiem sniedzēju apmācību", 2015. gada oktobrī, novembrī, decembrī, Rīga
 • "HIV/AIDS infekcijas riski, izplatība un profilakse:jautājumu aktualitāte mācību procesā", 2015. gada 28.augustā, Carnikava
 • "Robežu apzināšana un to profesionāla veidošana palīdzošo profesiju darbā", 2015. gada 20. maijā, Rīga
 • "Jaunumi HIV/AIDS jomā - testēšanā, ārstēšanā", 2015. gada 25.februārī, Rīga
 • "HIV/AIDS: bez apdraudējuma aprūpes darbā", 2014. gada 19.novembrī, Bauska
 • Kā mums neizdegt, pildot palīdzētāja lomu”, 2014 gada 22.maijā, Rīga