„HIV/AIDS: bez apdraudējuma aprūpes darbā”

Mērķis: Mazināt HIV izplatību, padziļinot zināšanas par HIV infekcijas slimību, tās norisi, transmisijas veidiem un sevis aizsardzības metodēm darba ikdienā, kā arī veicinot toleranci pret HIV inficētiem cilvēkiem.

Mērķauditorija: Speciālisti – medicīniskās un sociālās aprūpes speciālisti (vidējā līmeņa praktiķi, t.sk. medmāsas un ārsta palīgi, sociālie aprūpētāji, dienas, krīžu centru un patversmju darbinieki).

Dalībnieku skaits: līdz 20 personām.

Semināra norise: 8 astronomiskās st. (sākumu paredzam savstarpēji vienojoties par izdevīgāko laiku)

Noslēgumā: MC „Izaugsme” apliecinājums par dalību 10 akad. st seminārā.

Pasniedzēji: Aleksandrs Molokovskis, Agita Sēja, Ruta Kaupe

Semināra uzdevumi:

sniegt zināšanas par HIV/AIDS bioloģiskajiem aspektiem;

sniegt izpratni par HIV/AIDS izplatību un profilaksi;

ļaut izprast Dzīvi ar HIV, tās norisi un specifiku;

uzlabot komunikāciju ar HIV skartiem cilvēkiem;

veicināt toleranci, mazināt stereotipus, diskrimināciju pret HIV inficētiem.

 

Semināra programma

Semināra atklāšana, iepazīšanās, zināšanu pašnovērtējums (tests)

 1. Kas notiek Latvijā? Vai mūs apdraud HIV epidēmija?
  • statistika, fakti, tendences
 2. HIV infekcijas biomedicīniskie aspekti
 3. HIV inficēta cilvēka ikdiena jeb Dzīve ar HIV - dzīves realitāte.
  • Jautājumi un atbildes
 4. Darba specifika HIV inficēto aprūpē *
  • Praktiskais darbs
 5. Pēc kontakta profilakse *
  • Ko un kā darīt pēc saskarsmes;
  • Juridiskie aspekti (darba vidē).
 6. Riska grupu raksturojums
  • Komunikācijas specifika darbā ar riska grupām
  • Komunikācija ar klientu.
  • Praktiskas lomu spēles. Analīze

Pēc-tests, Kopsavilkums/ Semināra novērtējums

* Dalībnieki tiek laipni aicināti jau iepriekš sagatavot savus jautājumus par semināra tēmām un iesniegt tos piesakoties (e-pastā). 

 

Semināra izmaksas: 650,- EUR (organizācija, pasniedzēji, nelielas uzkodas kafijas pauzei, izdales materiāli) papildus: ceļa izdevumi degvielai un 1 nakšņošanas apmaksa tālākās Latvijas vietās (piem. Liepāja – 1 nakts viesnīcā pasniedzējiem). Vienmēr pastāv iespēja pārrunāt izmaksu nianses, meklējot abpusēji pieņemamāko variantu.

 

Semināru organizē un vada:

Mācību centrs IZAUGSME (Biedrība DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS)

Satekles iela 2C, LV-1050, Rīga; tel/fax +371 67243101

e-pasts: dialogs@diacentrs.lv;

 mājas lapa: www.diacentrs.lv

Vairāk informācijas:  Ruta Kaupe, valdes priekšsēdētāja, mob. +371 29412855

Info ievietota: 19:51 / 21.10.2016
„Kaitējuma mazināšanas programmas darbinieku ievadkurss”

Dalībnieki – kaitējuma mazināšanas programmu vadītāji un darbinieki, kuri ikdienā kontaktējas ar klientiem.

Programmu var adaptēt pašvaldību vadītājiem un sociālā darba organizatoriem

Apmācību programmas mērķi –

 • dot izpratni par kaitējuma mazināšanas programmu būtību un darbības pamatprincipiem;
 • sniegt zināšanas par narkotiku lietošanu un ar to saistītām infekciju slimībām;  
 • uzlabot praktiskās...
Info ievietota: 20:15 / 21.10.2016
„Tuberkuloze, HIV infekcija, riska grupas – izpratne par problēmu, holistiska pieeja”

Mērķis: Mazināt  tuberkulozes un HIV izplatību, padziļinot zināšanas par  tuberkulozi ,HIV infekciju, dubultinfekciju  , to norisi, transmisijas veidiem un sevis aizsardzības metodēm darba ikdienā, kā arī padziļinot izpratni par  augstam inficēšanās riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām .

Uzlabot saskarsmes prasmes darbā ar klientiem , kurus skar TB un/vai HIV. 

Mērķauditorija: Speciālisti medicīniskās un sociālās aprūpes jomā (vidējā līmeņa praktiķi, t.sk. medmāsas un ārsta palīgi,...

Info ievietota: 20:38 / 21.10.2016
„Atkarību profilakse”

Apmācību programmas mērķi :

 • dot izpratni par atkarību fenomenu;
 • dot izpratni par atkarības psiholoģiskajiem, sociālajiem, bioloģiskajiem aspektiem;
 • dot zināšanas par profilakses mērķiem, veidiem;
 • dot zināšanas par profilakses metodēm. 

Mērķauditorija: Speciālisti – sociālie darbinieki un pedagogi, aprūpētāji, psihologi, probācijas darbinieki, kā arī citi speciālisti, kuri savā darbā saskaras ar psihoaktīvo vielu atkarīgiem...

Info ievietota: 20:39 / 21.10.2016