Aktualitātes

        M/c "Izaugsme" piedāvā dažāda veida apmācības, lai veicinātu ne tikai profesionālo, bet arī personisko attīstību. Pieejamo nodarbību spektrs ir visnotaļ plašs,- noderīgas zinības var gūt gan dažādu nozaru speciālisti, gan privātā un sabiedriskā sektora kolektīvi, gan arī indivīdi, kuriem būtiska sevis pilnveide.
        Vēlamies uzsvērt, ka mūsu kompetence ietver arī visai unikālu un citur neatrodamu apmācību piedāvāšanu, proti, vadām lekcijas un nodarbības augsta HIV inficēšanās riskam pakļautām iedzīvotāju grupām (ieslodzījuma vietās esošiem, intravenozās narkotikas lietojošiem, komercseksa pakalpojumus sniedzošiem u.c.)
        Ilustrācijai dažas no tēmām, kuru saturs izstrādāts, balstoties uz mūsu zināšanām un pieredzi:
  • HIV/AIDS un TB: bez apdraudējuma aprūpes darbā (orientētas uz sociālā darba veicējiem)

  • Seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšana (orientētas uz jauniešiem)

  • Apmācīt prasme (orientētas uz jauno treneru apmācīšanu)

Pilnu sarakstu ar mācību centra piedāvātajām apmācībām skatīt šeit.

     Apmācītāji, kuri tiek piesaistīti nodarbību vadīšanai, ir savas nozares profesionāļi ar ilggadēju pieredzi izglītošanā.

      M/c "Izaugsme" moto skan - mācīt tā, lai gribētu mācīties - tāpēc mācību procesā tiek izmantotas ne tikai klasiskās, bet arī neformālās izglītības metodes.
Lai iepazītos ar mūsu darba novērtējumu, aicinām ieskatīties sadaļā "Atsauksmes".
Uz drīzu sadarbību!

Info ievietota: 16:06 01.02.2020