„HIV/AIDS: bez apdraudējuma aprūpes darbā”

Mērķis: Mazināt HIV izplatību, padziļinot zināšanas par HIV infekcijas slimību, tās norisi, transmisijas veidiem un sevis aizsardzības metodēm darba ikdienā, kā arī veicinot toleranci pret HIV inficētiem cilvēkiem.

Mērķauditorija: Speciālisti – medicīniskās un sociālās aprūpes speciālisti (vidējā līmeņa praktiķi, t.sk. medmāsas un ārsta palīgi, sociālie aprūpētāji, dienas, krīžu centru un patversmju darbinieki).

Dalībnieku skaits: līdz 20 personām.

Semināra norise: 8 astronomiskās st....

Info ievietota: 19:51 / 21.10.2016
„Kaitējuma mazināšanas programmas darbinieku ievadkurss”

Dalībnieki – kaitējuma mazināšanas programmu vadītāji un darbinieki, kuri ikdienā kontaktējas ar klientiem.

Programmu var adaptēt pašvaldību vadītājiem un sociālā darba organizatoriem

Apmācību programmas mērķi –

 • dot izpratni par kaitējuma mazināšanas programmu būtību un darbības pamatprincipiem;
 • sniegt zināšanas par narkotiku lietošanu un ar to saistītām infekciju slimībām;  
 • uzlabot praktiskās komunikācijas iemaņas darbā ar klientiem-atkarību vielu lietotājiem

 

Programmas apjoms: 12 akadēmiskās stundas (var adaptēt atbilstoši dalībnieku interesēm)

Dalībnieku skaits: grupā 8-12 dalībnieki

Kursu vada: Ruta Kaupe /MBA/

Biedrības "DIA+LOGS" valdes priekšsēdētāja, apmācību vadītāja ar 15 gadu stāžu, RTU, Rīgas Biznesa Institūta biznesa vadības maģistrante. 14 gadu praktiska pieredze HIV profilakses un kaitējuma mazināšanas programmu vadīšanā, jaunu pakalpojumu ieviešanā un aizstāvniecības darbā.

Agita Sēja

Biedrības "DIA+LOGS" HIV profilakses un sociālā darba programmu koordinatore.

Sociālā darba maģistre,  geštaltterapeite. 13  gadu  praktiska pieredze darbā ar narkotiku lietotājiem.

Kursa struktūra
Teorija. Darbs grupās, interaktīvas nodarbības ar lomu spēlēm. Praktiski piemēri. Individuāli ieteikumi.

Kursa programma - Informatīvi izglītojošā daļa:

 1. HIV/AIDS, C hepatīts un citas infekciju slimības, kas visvairāk skar narkotiku lietotājus
  • HIV/AIDS biomedicīniskie aspekti
  • Ar HIV inficēto cilvēku diskriminācija
  • C hepatīta biomedicīniskie aspekti
  • Ar HIV/AIDS, C hepatītu inficēšanās riski
 2. Kaitējuma mazināšanas (KM) programmu būtība\
  • kas ir KM, tās mērķi un uzdevumi
  • KM pozitīvā ietekme, mīti par KM
  • praktiskās metodes KM programmu īstenošanai
 3. Narkotikas, to iedarbība uz cilvēku
  • narkotiku iedalījums, to iedarbība uz cilvēka psihoemocionālo un fizisko stāvokli
  • narkotiku lietotāja „portrets”
 4. Droša narkotiku lietošana
  • narkotiku lietošanas veidi
  • injekciju risku skala
 5. Pazīmes/rīcība pārdozēšanas gadījumā.
  • pārdozēšanas pazīmes atkarībā no lietotās vielas
  • rīcība pārdozēšanas gadījumos
 6. Komunikācija narkotiku lietotāju vidē: lomu spēles, gadījumu analīzes
  • komunikācijas pamatprincipi
  • saskarsmes specifika darbā ar lietotājiem
  • saruna ar klientu (konsultēšana)

Iespējama arī praktiskā daļa – pieredzes gūšana DIA+LOGS centra un mobilās vienības darbā.

Kursa izmaksas atkarīgas no konkrētajām nepieciešamībām un tēmu apjoma.

 

Vairāk informācijas: biedrība DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS; e-pasts: dialogs@diacentrs.lv; telef 67243101, 29412855; valdes priekšsēdētāja – Ruta Kaupe

Info ievietota: 20:15 / 21.10.2016
„Tuberkuloze, HIV infekcija, riska grupas – izpratne par problēmu, holistiska pieeja”

Mērķis: Mazināt  tuberkulozes un HIV izplatību, padziļinot zināšanas par  tuberkulozi ,HIV infekciju, dubultinfekciju  , to norisi, transmisijas veidiem un sevis aizsardzības metodēm darba ikdienā, kā arī padziļinot izpratni par  augstam inficēšanās riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām .

Uzlabot saskarsmes prasmes darbā ar klientiem , kurus skar TB un/vai HIV. 

Mērķauditorija: Speciālisti medicīniskās un sociālās aprūpes jomā (vidējā līmeņa praktiķi, t.sk. medmāsas un ārsta palīgi,...

Info ievietota: 20:38 / 21.10.2016
„Atkarību profilakse”

Apmācību programmas mērķi :

 • dot izpratni par atkarību fenomenu;
 • dot izpratni par atkarības psiholoģiskajiem, sociālajiem, bioloģiskajiem aspektiem;
 • dot zināšanas par profilakses mērķiem, veidiem;
 • dot zināšanas par profilakses metodēm. 

Mērķauditorija: Speciālisti – sociālie darbinieki un pedagogi, aprūpētāji, psihologi, probācijas darbinieki, kā arī citi speciālisti, kuri savā darbā saskaras ar psihoaktīvo vielu atkarīgiem...

Info ievietota: 20:39 / 21.10.2016