Pašreizējās situācijas apraksts

Mācību centrs „Izaugsme”  veidots, kā biedrības DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS, struktūrvienība, kura reģistrēta 2014.gada 1.aprīlī.Struktūrvienība reģistrēta LR VID Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90010266129 ar nosaukumu ‘Mācību centrs „Izaugsme”’.

Biedrība D+L jau kopš organizācijas darbības pirmsākumiem (D+L dibināts 2002.gadā) ir veikusi apmācību darbu gan pēc aktuālas nepieciešamības, gan mērķtiecīgi rakstot un īstenojot izglītošanas projektus. Uzkrāta pieredze, ir izveidojies profesionāli kompetenti un klausītājiem interesanti pasniegt spējīgu pasniedzēju loks. Jau ilgāku laiku D+L cilvēki ir vēlējušies attīstīt apmācību virzienu, izveidojot atsevišķi darbības virzienu, lai plašāk un profesionālāk piedāvātu savas zināšanas un uzkrāto pieredzi tiem, kas strādā HIV/AIDS, atkarību jomā. Otrs motivātors ir situācija, kad valstī praktiski nav pieejamas praksē balstītas apmācības speciālistiem, kas strādā ar sociāli atstumtajām mērķgrupām, jo īpaši viņu veselības saglabāšanas un profilakses jomā. Līdz mācību centra reģistrēšanai vadītas daudzas apmācības, visvairāk – sociālajiem darbiniekiem, galvenokārt, par HIV un atkarību profilaksi Rīgā, Bauskā, Jēkabpilī, Ogrē u.c., kā arī izveidotas programmas skolotājiem un skolēniem un 10 Latvijas skolās novadītas apmācības izglītošanai par HIV un toleranci pret inficētiem cilvēkiem.

Kāpēc tika dibināta Izaugsme? – lai nodotu sabiedrībai savas zināšanas, attīstītu “DIA+LOGS” kapacitāti mijiedarbībā ar izglītības centru  “Izaugsme”, lai mēs spētu realizēt savas vērtības un stiprinātu potenciālu.

Pēc struktūrvienības reģistrēšanas pirmā apmācība bija Beļģijas pasniedzējas Linda Hoeben vadīts seminārs par izdegšanu sociālajā darbā. Vēl vadītas apmācības HIV skartajai mērķauditorijai, sociālajiem darbiniekiem Liepājā par sociālā darba institūciju menedžmentu, HIV profilakses punktu darbiniekiem par motivāciju, intervēšanu un psiholoģisko pašaizsardzību, Bauskas sociālajiem darbiniekiem par HIV un TB profilaksi, kā arī daudzas citas. M/C Izaugsme ir Labklājības ministrijas atzīto mācību centru sarakstā, kas drīkst piedāvāt konkrētu tēmu apmācības ar 50% atlaidi, ko sedz LM.