„HIV/AIDS: bez apdraudējuma aprūpes darbā”

Mērķis: Mazināt HIV izplatību, padziļinot zināšanas par HIV infekcijas slimību, tās norisi, transmisijas veidiem un sevis aizsardzības metodēm darba ikdienā, kā arī veicinot toleranci pret HIV inficētiem cilvēkiem.

Mērķauditorija: Speciālisti – medicīniskās un sociālās aprūpes speciālisti (vidējā līmeņa praktiķi, t.sk. medmāsas un ārsta palīgi, sociālie aprūpētāji, dienas, krīžu centru un patversmju darbinieki).

Dalībnieku skaits: līdz 20 personām.

Semināra norise: 8 astronomiskās st....

Info ievietota: 19:51 / 21.10.2016
„Kaitējuma mazināšanas programmas darbinieku ievadkurss”

Dalībnieki – kaitējuma mazināšanas programmu vadītāji un darbinieki, kuri ikdienā kontaktējas ar klientiem.

Programmu var adaptēt pašvaldību vadītājiem un sociālā darba organizatoriem

Apmācību programmas mērķi –

 • dot izpratni par kaitējuma mazināšanas programmu būtību un darbības pamatprincipiem;
 • sniegt zināšanas par narkotiku lietošanu un ar to saistītām infekciju slimībām;  
 • uzlabot praktiskās...
Info ievietota: 20:15 / 21.10.2016
„Tuberkuloze, HIV infekcija, riska grupas – izpratne par problēmu, holistiska pieeja”

Mērķis: Mazināt  tuberkulozes un HIV izplatību, padziļinot zināšanas par  tuberkulozi ,HIV infekciju, dubultinfekciju  , to norisi, transmisijas veidiem un sevis aizsardzības metodēm darba ikdienā, kā arī padziļinot izpratni par  augstam inficēšanās riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām .

Uzlabot saskarsmes prasmes darbā ar klientiem , kurus skar TB un/vai HIV. 

Mērķauditorija: Speciālisti medicīniskās un sociālās aprūpes jomā (vidējā līmeņa praktiķi, t.sk. medmāsas un ārsta palīgi,...

Info ievietota: 20:38 / 21.10.2016
„Atkarību profilakse”

Apmācību programmas mērķi :

 • dot izpratni par atkarību fenomenu;
 • dot izpratni par atkarības psiholoģiskajiem, sociālajiem, bioloģiskajiem aspektiem;
 • dot zināšanas par profilakses mērķiem, veidiem;
 • dot zināšanas par profilakses metodēm. 

Mērķauditorija: Speciālisti – sociālie darbinieki un pedagogi, aprūpētāji, psihologi, probācijas darbinieki, kā arī citi speciālisti, kuri savā darbā saskaras ar psihoaktīvo vielu atkarīgiem klientiem.

Dalībnieku skaits: līdz 20 personām.

Kursa apjoms:  10 akadēmiskās jeb 8 astronomiskās st. (sākums - savstarpēji vienojoties)

Noslēgumā: MC „Izaugsme” apliecinājums par dalību 10 akad. st seminārā.

 

Kursa autors un pasniedzēja:  Agita Sēja

Biedrības "DIA+LOGS" HIV profilakses un sociālā darba programmu koordinatore.

Sociālā darba maģistre,  geštaltterapeite. 13  gadu  praktiska pieredze darbā ar narkotiku lietotājiem.

 

Ruta Kaupe /MBA/

Biedrības "DIA+LOGS" valdes priekšsēdētāja, apmācību vadītāja ar 15 gadu stāžu, RTU, Rīgas Biznesa Institūta biznesa vadības maģistrante. 14 gadu praktiska pieredze HIV profilakses un kaitējuma mazināšanas programmu vadīšanā, jaunu pakalpojumu ieviešanā un aizstāvniecības darbā.

 

Kursa struktūra
Teorija. Interaktīvas nodarbības ar lomu spēlēm. Grupu diskusijas. Praktiski piemēri un gadījumu analīzes. Individuāli ieteikumi.

Kursa programma :

 • Atkarība, atkarības veidošanās gaita un „sejas”
 • Atkarības psiholoģiskie, sociālie, bioloģiskie cēloņi, aspekti
 • Profilakses mērķi, mērķauditorija, veidi
 • Profilakses metodes, to izvēle un izmantošana atbilstoši mērķiem

 

Semināra izmaksas:       650,- EUR (organizācija, pasniedzēji,  izdales materiāli)

papildus: ceļa izdevumi degvielai un 1 nakšņošanas apmaksa tālākās Latvijas vietās.  

 

Semināru organizē un vada:

Mācību centrs IZAUGSME (Biedrība DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS)

Satekles iela 2C, LV-1050, Rīga; tel/fax +371 67243101

e-pasts: dialogs@diacentrs.lv;  mājas lapa: www.diacentrs.lv

Vairāk informācijas:  Ruta Kaupe, valdes priekšsēdētāja, mob. +371 29412855

Info ievietota: 20:39 / 21.10.2016