Misija

Mācām tā, lai jūs gribētu mācīties; nodrošinām vērtīgas prasmes un zināšanas jūsu profesionalitātei un dzīvespriekam.


Vīzija

Mūsu zināšanas un prakse ir jūsu IZAUGSMES avots!

 

Vīzija 2020

Izglītības centrs “Izaugsme” nodarbojas ar aktuālu zināšanu un kompetenču pārnesi sociālā darba speciālistiem, veselības aprūpes profesionāļiem, psihologiem, izglītības darbiniekiem u.c. palīdzošo profesiju pārstāvjiem. Tam ir savas telpas, prasmīgi speciālisti nodrošina kvalitatīvas apmācības sociāli nozīmīgu infekciju slimību (HIV/AIDS, tuberkuloze, hepatīts) un atkarību profilakses un aprūpes, sociālā darba inovāciju, jaunatnes darba, sabiedrisko attiecību jomās: visas programmas ir licencētas un sertificētas, kas izraisa klientu uzticēšanos. To vada profesionāla un centra attīstībā ieinteresēta vadība, ir pietiekami un uz attīstību vērsti materiālie resursi, sertificētas programmas, kuru saturs atbilst klientu vajadzībām. “Izaugsmei” ir biznesa plāns, kuram piesaistīti finansētāji. “Izaugsmes” programmas spēj apmierināt mērķauditorijas vajadzības un programmas balstās praktiskā pieredzē un nākotnes problēmu, risku un iespēju modelēšanā.

Panākumu cēlonis – pastāvīgs dialogs ar auditoriju: pieredze, kuru darbā ieguvuši “Izaugsmes “ pasniedzēji, kļūst par pamatu klientu kompetencei. “Izaugsme” ir vērsta uz pasniedzēju un klientu pastāvīgu radošu profesionālu un personisku izaugsmi; tās darba efektivitāti raksturo ar dzīvi apmierināti pasniedzēji un par pilnveides procesu un rezultātu gandarīti klienti.