Kopīgais dokuments: Sadarbības partneru vienošanās par sadarbību apmācību jomā. (pdf)

Biedrība DIA+LOGS un

mācību centrs „Izaugsme”

Ruta Kaupe, valdes priekšsēdētāja

Adrese: Dzirnavuiela 135, LV-1050, Riga

Kontakti: tel/fax +371 67243101, mob. +371 29412855

e-pasts: dialogs@diacentrs.lv

mājaslapa: www.diacentrs.lv

Biedrība «Apvienība HIV.LV»

Aleksandrs Molokovskis, valdes priekšsēdētājs

Adrese: Nakotnes iela 6 - 14, Ķekava, LV-2123

Kontakti: tel. (+371) 26062077

E-pasts: apvieniba@apvienibahiv.lv

Mājaslapa: www.apvienibahiv.lv , www.hiv.lv

Nodibinājums “Latvijas Tuberkulozes fonds”

Eižens Leimans, valdes priekšsēdētājs

Adrese: A.Čaka iela 70-6, Rīga, LV-1011

Kontakti: tālr. +371 67048246, mob. +371 29774267

e-pasts: info@ltbf.lv

Mājas lapa: www.ltbf.lv

Biedrība “Bauskas Impulss”

Tatjana Kalniņa, valdes priekšsēdētāja

Adrese: Dārza iela 12b, Bauska

Kontakti: mob.tālr.: +37129553751

e-pasts: tanakalnina112@inbox.lv

Biedrība “Via Libertas”

Madara Lapsa, valdes priekšsēdētāja

Adrese: Klaipēdasiela 98-22, Liepāja, LV-3416

Kontakti: mob.tālr.: +37126308079

e-pasts: madara.lapsa@gmail.com

Biedrība "Patvērums "Drošā māja""

Sandra Zalcmane, valdes priekšsēdētāja

Adrese: Lāčplēša iela 75-9, Rīga, LV 1011

Kontakti: telef: +371 67898343

E-pasts: drosa.maja@gmail.com

mājaslapa: www.patverums-dm.lv

Biedrība “Resurrection”

Vjačeslavs Šellars, valdes priekšsēdētājs

Kontakti: mob.  +371 29572671

e-pasts: maktub21@inbox.lv

Nodibinājums "Globālās attīstības institūts"

Alekxandra Pavloskaya, Juris Osis, Liesma Ose, valdes locekļi

Adrese: Brīvības iela 159, LV-1012, Riga

Kontakti: mob. +371 26498654

e-pasts: liesma.ose@gmail.com