„Cilvēkresursu vadība jeb Praktiskais menedžments”

Seši jautājumi, uz kuriem jāatbild katram vadītājam:

Kas jāpaveic - Kāpēc tas ir svarīgi – to īstenot?

Kurš to darīs - Kad jābūt gatavam - Kur tas notiks?

10 soļi līdz atbildēm – tās nekad nav gatavas – tās ik reizi jāatrod no jauna!

Lasīt vairāk

Info ievietota: 20:54 / 21.10.2016
„Apmācīt apmācību vadītāju”

Programmas mērķi:

  • dot izpratni par teorētiskiem un praktiskiem pamatprincipiem pieaugušo apmācību vadīšanā;
  • dot padziļinātu izpratni un praktiskas iemaņas apmācību vadībā;
  • veidot un uzlabot nepieciešamās komunikācijas, prezentēšanas un metodiskās iemaņas pasniedzēja darbam.

Kursa apjoms: 3 apmācību dienas jeb 24 akadēmiskās stundas (3 x 8 ak st) ar praktiskiem mājas uzdevumiem starp apmācību dienām.

Noslēgumā: MC...

Info ievietota: 20:52 / 21.10.2016
“Personības tēls lietišķās attiecībās”

Kursa apjoms: 5 reizes x  4 akadēmisko stundu garumā.

Noslēgumā: MC „Izaugsme” apliecinājums par dalību seminārā.

Dalībnieku skaits:  15 personas

 

Programmas autore un pasniedzēja:  Helēna Gaile, Mg.sc.soc.

Sabiedrisko attiecību konsultante. 15 gadu pieredze semināru vadīšanā un konsultēšanā lietišķās etiķetes un tēla veidošanas jautājumos.

 

Cikls “PERSONĪBAS TĒLS LIETIŠĶĀS ATTIECĪBĀS” – par attiecību veidošanu un uzturēšanu visos līmeņos (sākot ar būtiskāko - attiecībām ar darba kolēģiem, biroja sadzīvi), lietišķai videi un konkrētai darbības jomai vēlama saskarsmes stila izkopšanu, organizācijas un komandas vērtību pieņemšanu, privātu aktivitāšu ietekmi uz lietišķo tēlu, pilnveides un izaugsmes iespējām.

 

Cikla “Personības tēls lietišķās attiecībās” TĒMAS

Katra tēma sagatavota 4 ak.h. apjomā, iespējams pasniegt katru atsevišķi kā autonomu stāstu vai grupēt atbilstoši klienta vajadzībām (1 ak.h.= 45 min.)

1. Veiksmīga tēla priekšnosacījumi jeb – cik gaidīti esam?

                Personības tēla šarms - iedzimts talants vai mērķtiecīga darba rezultāts? Tēla komponenti un to savstarpējā mijiedarbība. Veiksmīga tēla priekšnosacījumi. Stāsts, ko stāstām par sevi – ar vārdiem, darbiem un lietām. Stāsts, ko citi stāsta par mums. Vēlamā un patiesā stāsta attiecības. Patīkamas personības pazīmes. “Iztikas minimums” un idejas izaugsmei.

2. Vizuālais tēls: tērps un neverbālās izpausmes

                Par to, ka darbā tiek gaidīti strādāt griboši un strādāt varoši cilvēki, un tam ir jābūt pamanāmam stājā, gaitā, sejas izteiksmē, manierēs. Mazs, bet spēcīgs “klauvējiens” pie sirdsapziņas par dzīvesveidu, režīmu, disciplīnu un higiēnu.

                Tērpa misija - par jomai un videi atbilstoša stila izvēli, par organizācijas standartu ievērošanu. Situācijas definācija. Modes ietekme. Attiecības ar zīmoliem.

3. Runas kultūra un neformālas sarunas

                Runa kā instruments. Par skaidru un korektu valodas lietojumu atbilstoši videi un auditorijai. Personības atklāsme neformālās sarunās. Par ko runāt un par ko nē? Kad labāk paklusēt? Vēlamās, riskantās un aizliegtās tēmas. Pieklājības minimums mazrunīgajiem. Sarkanās līnijas pļāpām. Uzrunas, komplimenti, tosti un citas svarīgas lietas. Baumu telegrāfs.

4. Lietišķums rīcībā un uzvedībā

                Darba un privāto attiecību robežas, sarkanās līnijas un kompromisi. Lojalitāte, konfidencialitāte, darba tikums un citas vērtības.

                Ieradumi, vājības un atkarības. Dzimtes stereotipi.

                Rīcība neparedzētās situācijās. Neplānoti, negaidīti, neierasti atgadījumi un to iespējamie risinājumi. Arī par veselības problēmām – pēkšņām un hroniskām.

                Prasme atvainoties. Prasme atteikt.

5. Virtuālais tēls jeb dzīve un sadzīve virtuālajā vidē

Ētika, estētika un etiķete.

                Lietišķā komunikācija e-vidē.

                Privātās aktivitātes e-vidē, to saistība un ietekme uz profesionālo dzīvi.

Semināra izmaksas – vienojoties par kursa apjomu un tēmām

Izmaksas ir bez PVN, jo biedrība nav PVN maksātājs.

 

Semināru organizē un vada:

Mācību centrs IZAUGSME (Biedrība DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS)

Satekles iela 2C, LV-1050, Rīga; tel/fax +371 67243101

e-pasts: dialogs@diacentrs.lv;  mājas lapa: www.diacentrs.lv 

Vairāk informācijas:  Ruta Kaupe, valdes priekšsēdētāja, mob. +371 29412855

Info ievietota: 20:56 / 21.10.2016
“Lietišķā saskarsme. Stils un etiķete”

Kursa apjoms: atkarībā no izvēlētās programmas apjoma.

Noslēgumā: MC „Izaugsme” apliecinājums par dalību seminārā.

Dalībnieku skaits:  15 personas

 

Programmas autore un pasniedzēja:  Helēna Gaile, Mg.sc.soc.

Sabiedrisko attiecību konsultante. 15 gadu pieredze semināru vadīšanā un konsultēšanā lietišķās etiķetes un tēla veidošanas...

Info ievietota: 20:55 / 21.10.2016