„Cilvēkresursu vadība jeb Praktiskais menedžments”

Seši jautājumi, uz kuriem jāatbild katram vadītājam:

Kas jāpaveic - Kāpēc tas ir svarīgi – to īstenot?

Kurš to darīs - Kad jābūt gatavam - Kur tas notiks?

10 soļi līdz atbildēm – tās nekad nav gatavas – tās ik reizi jāatrod no jauna!

Praktiski pielietojamas metodes un praktiski paņēmieni - kā un ko darīt, lai liktu lietām notikt, kā mums nepieciešams!

Jūsu ieguvums:

-      pārskats par teorētiskā un praktiskā menedžmenta atziņu pielietojumu profesionālajā ikdienas darba dzīvē,

-      padziļināta izpratne par menedžmenta lēmumiem un to realizāciju,

-      jauns menedžmenta dalījums 3 darbības laukos: aktivitātes un procesi, komanda un darbs ar sevi,

-      konkrētas un ikdienā vienkārši izmantojamas 10 soļu pieejas situāciju risināšanai.

Kursa apjoms: 3 apmācību dienas, katra 8 akadēmisko stundu garumā.

Noslēgumā: MC „Izaugsme” apliecinājums par dalību 24 akad. st seminārā.

Dalībnieku skaits: līdz 20 personām.

 

Programmas autore un pasniedzēja: Ruta Kaupe (MBA)

Biedrības "DIA+LOGS" valdes priekšsēdētāja, apmācību vadītāja ar 15 gadu stāžu, RTU, Rīgas Biznesa Institūta biznesa vadības maģistrante. 14 gadu praktiska pieredze HIV profilakses un kaitējuma mazināšanas programmu un komandas vadīšanā, jaunu pakalpojumu ieviešanā un monitoringa darbā.

9 gadu pieredze kā “Komunikāciju Akadēmijas” lektorei-konsultantei menedžmenta, pārdošanas un klientu apkalpošanas jautājumos. Praktiska pieredze apmācību programmu izstrādē un īstenošanā, balstoties uz personisko pieredzi pārdevēju kolektīva, individuāla uzņēmuma, kā arī sociālo pakalpojumu sniedzēja - centra vadīšanā.

„Mūsu profesionālā ikdienas darba dzīve ir kā mozaīka, kur katrs gabaliņš ir izaicinājums: jauns uzdevums, kurš visbiežāk paveicams ar citu cilvēku palīdzību. Menedžments – tas nozīmē vispirms izlemt, ko un kā darīt un tad - īstenot to caur cilvēkiem.

Praktiski tas nozīmē plānot, organizēt, koordinēt un virzīt vienlaikus 3 darbības laukus: aktivitātes un procesus (darbs ar lietām), komandu (darbs ar cilvēkiem), kā arī pašam sevi (darbs ar sevi).

Kursā tiek aplūkotas būtiskākās šī darba metodes, veidojot izpratni par to pielietošanu un iesakot praktiskus paņēmienus ikdienas lietošanai - kā un ko strukturēti darīt, lai liktu lietām notikt tā kā mums nepieciešams”

 kursu raksturo programmas autore un trenere,

cilvēks ar ilggadēju praktisku pieredzi vadītāja darbā, Ruta Kaupe

 

Mērķauditorija: Esoši un topoši vadītāji, t.sk. strādājoši vidējā līmeņa vadītāji, kas ikdienā saskaras ar vadītāja darba uzdevumiem, tātad - mācījušies menedžmentu praksē, vai apguvuši teorētiskos vadītāja darba pamatus mācību iestādēs.

Kursa struktūra un metodika: 3 dienu praktisks vadības darba kurss, kurš sastāv no atsevišķiem vienas dienas semināriem. Ir iespēja apmeklēt visu kursu vai atsevišķus seminārus.

Vadītāja jeb procesu virzītāja uz rezultātu ikdienas uzdevums ir darbs ar procesiem jeb lietām, cilvēkiem un sevi. Metodes tiek pārrunātas īsumā, tikai no praktiskās pielietošanas aspekta, vairumā gadījumu, balstoties uz konkrētām 10 soļu pieejām situāciju risināšanai, kuras ir vienkārši izmantojamas ikdienas darbā.

Īsas lekcijas, diskusijas, testi, praktiski vingrinājumi, situāciju analīzes, ieteikumi 10 soļu tehnikas praktiskai pielietošanai.

 

Kursa programma:

1.seminārs - Darbs ar lietām

Ievads:

Vadības būtība, mērķi, uzdevumi.

Vadītāja loma, vadības līmeņi un to uzdevumi, nepieciešamās īpašības.

Realitāte - kā tas notiek ikdienā? Kādas prasmes vairo vadītāja efektivitāti? 

Tēmas:

Kā pieiet lietām stratēģiski un formulēt plānus

Kā koordinēt procesu noriti

 • Plānošana – par ko jābūt skaidrībai; laika plānojums: Ganta shēma
 • Organizēšanas uzdevumi – pamatsoļi organizēšanas shēmas veidošanai
 • Darbs ar cilvēkiem: Deleģēšana, Komunikācija (detalizēti tiks izskatīts 2.seminārā)
 • Kontrole – ieguldījuma un iznākuma kontroles elementi.  

Konkrētu projektu/uzdevumu specifika:

 • Mērķu formulēšana
 • Efektīva vadība - 10 soļi kā līdz tai nonākt
 • Darbības novērtējums
 • Ziņojumu sagatavošana

Praktiski ieteikumi raksturīgām situācijām:

 • kā ieviest izmaiņas ?
 • kā rīkoties Krīzes situācijās ?

 

2.seminārs - Darbs ar cilvēkiem

Tēmas:

Kā pārliecinoši pasniegt idejas

Kā deleģēt uzdevumus

Kā vadīt komandas darbu

 • 10 labas komandas pazīmes,
 • 10 ieteikumi veiksmīgam komandas darbam,

Kā dot atgriezenisko saiti

Kā izvērtēt padoto darbu

 • novērtējuma parauga forma
 • 10 ieteikumi izvērtēšanas sarunai

Kas motivē darbiniekus

 • ārējie, iekšējie motivatori
 • 10 soļi sekmīgai motivācijai

Kā pieņemt lēmumus/risināt problēmas - 5 soļi līdz risinājumam

Praktiski ieteikumi raksturīgām situācijām:

 • Ieteikumi saskarsmei ar „grūtiem” cilvēkiem (t.sk. darbiniekiem) 
 • Pārrunu taktikas, konfliktu risināšana. 

 

3.seminārs - Darbs ar sevi

Tēmas:

Kā orientēties uz rezultātiem

 • kas motivē vadītājus pašus
 • kā rīkojas uz sasniegumiem orientēti vadītāji

Pašnovērtējums, ideālās īpašības vadītājam un 10 ieteicamie soļi sevis attīstībai

 

Kā būt efektīvākam vadītājam - 10 soļu pieeja

 • attīstot līderi sevī
 • pieņemot lēmumus
 • nosakot prioritātes
 • pieejot lietām politiski
 • sadarbībā ar savu bosu
 • veidojot sadarbības tīklu
 • vēloties iegūt varu

Praktiski ieteikumi raksturīgām situācijām:

 • Kā mazināt stresu - citos cilvēkos un sevī
 • Kā būt efektīvākam sava laika pārvaldītājam
 • Neveiksmju veicinošo faktoru esamības pārbaude

 

Kursa struktūra – ieteicami 2 + 1 diena
Interaktīvs, praktisks apmācību kurss, kas ietver praktisku koncentrētu teorijas izklāstu. Kritiskās domāšanas pieeju un grupu diskusijas. Interaktīvas nodarbības ar lomu spēlēm, testiem, viedokļu argumentāciju. Praktiski piemēri un gadījumu analīzes. Individuāli ieteikumi. Iespējama video filmēšana un analīze, atbilstoši konkrētas grupas nepieciešamībām.

Pieejams konkrētai programmai atbilstošs teksta materiāls (70 lpp)

 

Kopējās 3 dienu kursa izmaksas:    1500,- EUR (organizācija, pasniedzēji, izdales materiāli)

papildus: ceļa izdevumi degvielai (piem. Liepājai 60,- eur) un 1 nakšņošanas apmaksa tālākās Latvijas vietās (piem. Liepāja – 2 pasniedzēju viesnīcas izmaksas).  

 

Semināru organizē un vada:

Mācību centrs IZAUGSME (Biedrība DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS)

Satekles iela 2C, LV-1050, Rīga; tel/fax +371 67243101

e-pasts: dialogs@diacentrs.lv;  mājas lapa: www.diacentrs.lv

Vairāk informācijas:  Ruta Kaupe, valdes priekšsēdētāja, mob. +371 29412855

Info ievietota: 20:54 / 21.10.2016
„Apmācīt apmācību vadītāju”

Programmas mērķi:

 • dot izpratni par teorētiskiem un praktiskiem pamatprincipiem pieaugušo apmācību vadīšanā;
 • dot padziļinātu izpratni un praktiskas iemaņas apmācību vadībā;
 • veidot un uzlabot nepieciešamās komunikācijas, prezentēšanas un metodiskās iemaņas pasniedzēja darbam.

Kursa apjoms: 3 apmācību dienas jeb 24 akadēmiskās stundas (3 x 8 ak st) ar praktiskiem mājas uzdevumiem starp apmācību dienām.

Noslēgumā: MC...

Info ievietota: 20:52 / 21.10.2016
“Personības tēls lietišķās attiecībās”

Kursa apjoms: 5 reizes x  4 akadēmisko stundu garumā.

Noslēgumā: MC „Izaugsme” apliecinājums par dalību seminārā.

Dalībnieku skaits:  15 personas

 

Programmas autore un pasniedzēja:  Helēna Gaile, Mg.sc.soc.

Sabiedrisko attiecību konsultante. 15 gadu pieredze semināru vadīšanā un konsultēšanā lietišķās etiķetes un tēla veidošanas jautājumos.

 

Info ievietota: 20:56 / 21.10.2016
“Lietišķā saskarsme. Stils un etiķete”

Kursa apjoms: atkarībā no izvēlētās programmas apjoma.

Noslēgumā: MC „Izaugsme” apliecinājums par dalību seminārā.

Dalībnieku skaits:  15 personas

 

Programmas autore un pasniedzēja:  Helēna Gaile, Mg.sc.soc.

Sabiedrisko attiecību konsultante. 15 gadu pieredze semināru vadīšanā un konsultēšanā lietišķās etiķetes un tēla veidošanas...

Info ievietota: 20:55 / 21.10.2016