„Cilvēkresursu vadība jeb Praktiskais menedžments”

Seši jautājumi, uz kuriem jāatbild katram vadītājam:

Kas jāpaveic - Kāpēc tas ir svarīgi – to īstenot?

Kurš to darīs - Kad jābūt gatavam - Kur tas notiks?

10 soļi līdz atbildēm – tās nekad nav gatavas – tās ik reizi jāatrod no jauna!

Lasīt vairāk

Info ievietota: 20:54 / 21.10.2016
„Apmācīt apmācību vadītāju”

Programmas mērķi:

 • dot izpratni par teorētiskiem un praktiskiem pamatprincipiem pieaugušo apmācību vadīšanā;
 • dot padziļinātu izpratni un praktiskas iemaņas apmācību vadībā;
 • veidot un uzlabot nepieciešamās komunikācijas, prezentēšanas un metodiskās iemaņas pasniedzēja darbam.

Kursa apjoms: 3 apmācību dienas jeb 24 akadēmiskās stundas (3 x 8 ak st) ar praktiskiem mājas uzdevumiem starp apmācību dienām.

Noslēgumā: MC „Izaugsme” apliecinājums par dalību 24 akad. st seminārā.

Dalībnieku skaits: līdz 10 personām.

 

Programmas autore un pasniedzēja: Ruta Kaupe (MBA)

Biedrības "DIA+LOGS" valdes priekšsēdētāja, apmācību vadītāja ar 15 gadu stāžu, RTU, Rīgas Biznesa Institūta biznesa vadības maģistrante. 14 gadu praktiska pieredze HIV profilakses un kaitējuma mazināšanas programmu un komandas vadīšanā, jaunu pakalpojumu ieviešanā un monitoringa darbā.

9 gadu pieredze kā “Komunikāciju Akadēmijas” lektorei-konsultantei menedžmenta, pārdošanas un klientu apkalpošanas jautājumos. Praktiska pieredze apmācību programmu izstrādē un īstenošanā, balstoties uz personisko pieredzi trenera darbā apmācību vadīšanā un daudzu publicēto materiālu analītisku integrāciju kursā, lielu pieredzi prezentēšanā un amatier-aktierspēlē, kā arī pārdevēju, individuāla uzņēmuma, kā arī sociālo pakalpojumu sniedzēju vadīšanā.

 

Mērķauditorija:

Apmācību, semināru vadītāji, mūžizglītības speciālisti, darbinieki, kam darba pienākumi ietver uzstāšanos (ar uzdevumu pārliecināt), pieaugušo izglītotāji un darba prasmju apmācītāji.

Kursa struktūra un metodika: 3 dienu praktisku prasmju apmācību darba kurss, kurš sastāv no 3 dienu semināriem un praktiskiem mājas uzdevumiem starp apmācību dienām.

Īsas lekcijas, diskusijas, testi, praktiski vingrinājumi, lomu spēles, situāciju analīzes, darbs mazajās grupās, pieredzes, domu un praktisku atziņu apmaiņa, video-filmēšana un analīze, individuāli ieteikumi.

Pieejams T-t-T kursa programmai atbilstošs, pēc ārvalstu treneru apmācību grāmatām veidots, teksta materiāls (80 lpp), pasniedzējas tulkojumā un salikumā.

Kurss vairākkārtīgi vadīts un aprobēts biznesa uzņēmumu iekšējo apmācību vadītājiem.

 

Kursa programma:

Pieaugušo mācīšanās. Mācību process pieaugušo apmācībā

 • Vecuma un pieredzes iespaids uz mācīšanos
 • Mācīšanās motivācija
  • Kas motivē pieaugušos?
  • Faktori, kas motivē mācīšanos
 • Savstarpējā komunikācija
  • Mani uztver caur ziņu, ko es raidu
  • Atmosfēra, noteikumi darbam apmācību laikā
  • Jautājumu uzdošana, klausīšanās
  • Atgriezeniskās saites nozīmīgums

Mācību procesa organizēšana. Apmācību kursa norises plānošana

 • Vajadzību izpēte
 • Mērķu formulēšana atbilstoši uzdevumam un auditorijai
 • Nodarbības plānošana
  • Loģiska struktūra
  • Laika grafika plānošana

 

 • Izvērtēšana, novērtēšanas metodes

Komunikācija ar grupu apmācību procesā

 • Grupas dinamika
  • Starppersonu dinamika
  • Fiziskais komforts
 • Dalībnieku lomas / rīcība
 • Grupas attīstības specifika – dinamika apmācībās
 • Ieteikumi apmācību vadītājam darbam ar apmācāmo grupu
 • Konflikti un ieteikumi to risināšanai
 • Pasniedzēja lomas, nodarbību vadīšanas stili
 • Nepieciešamās personiskās iezīmes

Materiāli un mācību palīglīdzekļi – atbalsts efektīvai mācību mērķu sasniegšanai

 • Mācību izdales materiāli
 • Vizuālie palīglīdzekļi - prezentācijas slaidi
 • Aprīkojums: multimediju projektors, flipcharts, klēpja dators, video ieraksti
 • Apmācību telpu iekārtošana

Pasniegšanas un prezentēšanas prasmes:

 • Attiecības ar klausītājiem
 •  
  • Kā pievērst un noturēt uzmanību
  • Kā mainīt pasniegšanas/uzstāšanās stilu 
 • Sagatavošanās , t.sk. sasprindzinājuma mazināšana;
 • Valoda, ārējais izskats, runa.
 •  
  • Runātāju negatīvie ieradumi, runas uzlabošana
  • Ķermeņa valoda - acu kontakts, mīmika, žesti, stāja, poza
 • Ieteikumi pārliecinošai ķermeņa valodai (acu kontakts, stāja, mīmika, žesti).
 • Treniņš ar videoierakstu un analīzi. Uzstāšanās mēģinājums.
 • Atgriezeniskā saite

Metodes apmācību kursa vadīšanā:

 • Lekcijas
 • Grupu diskusijas un Darbs mazajās grupās
 • Individuālais darbs un Lomu spēles
 • U.c. – gadījuma un situāciju analīze, prāta vētra

Aktīva apmācību vadība – praktiski ieteikumi un paraugi trenera darbam

 • Dalībnieku iepazīšanās, arī „ice-brakers”
 • Lekcijas aktivizēšana (kas palīdz, lai tas nav ‘’iemidzinoši’’)
 • Spēles: atraisīšana, grupas saliedēšana, izvērtēšana
 • Enerģijas uzlādētāji – „energizers”

Kursa noslēgums. Apliecību izsniegšana.

 

Kopējās 3 dienu kursa izmaksas:    1800,- EUR (organizācija, pasniedzēji, starp apmācību dienu konsultācijas, sagatavojot mājas uzdevumus, izdales materiāli)

papildus: ceļa izdevumi degvielai (piem. Liepājai 60,- eur) un 1 nakšņošanas apmaksa tālākās Latvijas vietās (piem. Liepāja – 2 pasniedzēju viesnīcas izmaksas).  

 

Semināru organizē un vada:

Mācību centrs IZAUGSME (Biedrība DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS)

Satekles iela 2C, LV-1050, Rīga; tel/fax +371 67243101

e-pasts: dialogs@diacentrs.lv;  mājas lapa: www.diacentrs.lv

Vairāk informācijas:  Ruta Kaupe, valdes priekšsēdētāja, mob. +371 29412855

Info ievietota: 20:52 / 21.10.2016
“Personības tēls lietišķās attiecībās”

Kursa apjoms: 5 reizes x  4 akadēmisko stundu garumā.

Noslēgumā: MC „Izaugsme” apliecinājums par dalību seminārā.

Dalībnieku skaits:  15 personas

 

Programmas autore un pasniedzēja:  Helēna Gaile, Mg.sc.soc.

Sabiedrisko attiecību konsultante. 15 gadu pieredze semināru vadīšanā un konsultēšanā lietišķās etiķetes un tēla veidošanas jautājumos.

 

Info ievietota: 20:56 / 21.10.2016
“Lietišķā saskarsme. Stils un etiķete”

Kursa apjoms: atkarībā no izvēlētās programmas apjoma.

Noslēgumā: MC „Izaugsme” apliecinājums par dalību seminārā.

Dalībnieku skaits:  15 personas

 

Programmas autore un pasniedzēja:  Helēna Gaile, Mg.sc.soc.

Sabiedrisko attiecību konsultante. 15 gadu pieredze semināru vadīšanā un konsultēšanā lietišķās etiķetes un tēla veidošanas...

Info ievietota: 20:55 / 21.10.2016