„Cilvēkresursu vadība jeb Praktiskais menedžments”

Seši jautājumi, uz kuriem jāatbild katram vadītājam:

Kas jāpaveic - Kāpēc tas ir svarīgi – to īstenot?

Kurš to darīs - Kad jābūt gatavam - Kur tas notiks?

10 soļi līdz atbildēm – tās nekad nav gatavas – tās ik reizi jāatrod no jauna!

Lasīt vairāk

Info ievietota: 20:54 / 21.10.2016
„Apmācīt apmācību vadītāju”

Programmas mērķi:

  • dot izpratni par teorētiskiem un praktiskiem pamatprincipiem pieaugušo apmācību vadīšanā;
  • dot padziļinātu izpratni un praktiskas iemaņas apmācību vadībā;
  • veidot un uzlabot nepieciešamās komunikācijas, prezentēšanas un metodiskās iemaņas pasniedzēja darbam.

Kursa apjoms: 3 apmācību dienas jeb 24 akadēmiskās stundas (3 x 8 ak st) ar praktiskiem mājas uzdevumiem starp apmācību dienām.

Noslēgumā: MC...

Info ievietota: 20:52 / 21.10.2016
“Personības tēls lietišķās attiecībās”

Kursa apjoms: 5 reizes x  4 akadēmisko stundu garumā.

Noslēgumā: MC „Izaugsme” apliecinājums par dalību seminārā.

Dalībnieku skaits:  15 personas

 

Programmas autore un pasniedzēja:  Helēna Gaile, Mg.sc.soc.

Sabiedrisko attiecību konsultante. 15 gadu pieredze semināru vadīšanā un konsultēšanā lietišķās etiķetes un tēla veidošanas jautājumos.

 

Info ievietota: 20:56 / 21.10.2016
“Lietišķā saskarsme. Stils un etiķete”

Kursa apjoms: atkarībā no izvēlētās programmas apjoma.

Noslēgumā: MC „Izaugsme” apliecinājums par dalību seminārā.

Dalībnieku skaits:  15 personas

 

Programmas autore un pasniedzēja:  Helēna Gaile, Mg.sc.soc.

Sabiedrisko attiecību konsultante. 15 gadu pieredze semināru vadīšanā un konsultēšanā lietišķās etiķetes un tēla veidošanas jautājumos. 

 

Cikls “LIETIŠĶĀ SASKARSME. STILS UN ETIĶETE” - lietišķās etiķetes jautājumu aktualizēšana saskarsmes pilnveidošanai ikdienas attiecībās ar klientiem un sadarbības partneriem.

 

1. Lietišķās etiķetes loma un misija. Uzvedības kultūras pamatprincipi un personīgā komforta zona darba attiecībās. Normu dinamika. Aktuālās tendences. (2 ak.h.)

 

2. Darba un privāto attiecību robežas. Neformālas sarunas. Neverbālās izpausmes. Ieradumi. Personīgās lietas biroja vidē. Privātu jubileju atzīmēšana. (2 ak.h)

 

3. Vizuālais tēls lietišķās attiecībās. Apģērba, aksesuāru izvēle un kosmētikas lietojums. Lietišķais stils un pieļaujamās atkāpes. Neformāls apģērbs. Darba attiecībām nepiemērots apģērbs. Praktiski padomi garderobes plānošanai. (4 ak.h.) Atbilstoši klienta aktuālajam stilam attiecīgi detalizētāk tiek runāts par lietišķo stilu vai neformālo apģērbu.

 

4. Lietišķa tikšanās un lietišķa saruna. Etiķetes pamatpozīcijas: sasveicināšanās, iepazīšanās, uzruna, atvadīšanās. Rokasspiediens. Secība.  Kas jāzina viesim, un kas – uzņēmējpusei?

Iespējamie tikšanās scenāriji un rīcības modeļi. Klienta aktuālas saskarsmes situācijas. Vizītkartes. Vide lietišķām sarunām. Cienasts. (4 ak.h.)

 

5. Telefonsaruna. Zvanīšanas laiks, atbilde uz zvanu, zvanītaja uzruna. Sarunas gaita un sarunas noslēgums. Korekta mobilā telefona/viedtālruņa funkciju izmantošana. (2 ak.h)

 

6. Komunikācija interneta vidē. E-vēstule kā lietišķo rakstu veids: stils, struktūra, noformējums. Korekta elektroniskā pasta funkciju izmantošana: atbilde, vēstules pārsūtīšana, sūtījums vairākiem adresātiem. Par SPAM , ko saņemam un ko radām. Par citu interneta iespēju izmantošanu komunikācijā ar klientu un sabiedrību (2 ak.h.)

 

Semināra izmaksas – vienojoties par kursa apjomu un tēmām

Izmaksas ir bez PVN, jo biedrība nav PVN maksātājs.

 

Semināru organizē un vada:

Mācību centrs IZAUGSME (Biedrība DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS)

Satekles iela 2C, LV-1050, Rīga; tel/fax +371 67243101

e-pasts: dialogs@diacentrs.lv;  mājas lapa: www.diacentrs.lv 

Vairāk informācijas:  Ruta Kaupe, valdes priekšsēdētāja, mob. +371 29412855

Info ievietota: 20:55 / 21.10.2016