„Latvijas badiji un atbalsts HIV pozitīvajiem” (01.07.2015 - 31.12.2016)

Projekta mērķis: Uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem Latvijā, kas dzīvo ar HIV/AIDS, uzsākot jaunu atbalsta metodi – Latvijas Badiji un padziļinot ārstēšanas izpratni un zināšanas caur līdzīgs-līdzīgam konsultēšanu.  

Apmācību aktivitātes: Latvijas Badiju jaunās līdzbiedru komandas apmācību kurss: 70 apmācību stundas caur regulārām apmācību sesijām 3 mēnešu garumā. Apmācības mērķis: sagatavot līdzbiedrus psiholoģiski un praktiski atbalsta sniegšanai HIV inficētām personām.

Finansē: ViiV Healthcare Positive Action.

Info ievietota: 08:03 / 18.10.2016
„Esi zinošs un pasargā sevi!” (01.07.2015 - 15.11.2015)

Projekta mērķis: Veicināt sabiedrības veselību, uzlabojot speciālistu zināšanas un prasmes par atkarību un HIV  infekciju, informējot jauniešus par inficēšanās riskiem.

Apmācību aktivitātes: novadītas divas 4 stundu apmācības skolotājiem „HIV/AIDS infekcijas riski, izplatība un profilakse; jautājumu aktualitāte mācību procesā” un vecāko klašu skolēniem par inficēšanās riskiem ar HIV un toleranci pret HIV inficētiem cilvēkiem.

Finansē: Carnikavas novada dome, projektu konkurss „Sabiedrība ar dvēseli”.

Info ievietota: 08:03 / 18.10.2016
„Mācību centra „Izaugsme” attīstība” (01.07.2016 - 31.10.2016)

Projekta mērķis: stiprināt biedrības DIA+LOGS mācību centra Izaugsme kapacitāti un ilgtspēju, veicinot HIV profilaksē iesaistīto NVO sadarbību apmācību jomā, lai sekmētu sabiedrības grupu līdzdarbību HIV izplatības mazināšanā.

Apmācību aktivitātes: * M/c Izaugsme darbības stratēģijas izstrādes Seminārs, 27.- 28.jūlijs, 2016, Lauvaskalni, Limbažu nov., kur piedalījās pasniedzēju komanda.

*Padziļināts pasniedzēju apmācību 2 dienu kurss „Apmācīt-prasme”, kur piedalījās gan Izaugsme pasniedzēji, gan potenciālie sadarbības partneri – pasniedzēji no citām NVO.

Finansē: Sabiedrības Integrācijas fonds (Līguma identifikācijas numurs: 2016.LV/NVOF/DAP/MAC/044/23).

Info ievietota: 08:03 / 18.10.2016